เปิดสอบราชการและรัฐวิสาหกิจ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี + ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

1000 กว่าอัตรา บรรจุทั่วประเทศ


 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด 
 • https://www.ratchakarnjobs.com/pao-10/

 • เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2566 มีตำแหน่งที่ว่าง 26 ตำแหน่ง จำนวน 1,808 อัตรา (คลิกดูรายละเอียดตำแหน่ง)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dlaapplicant2566/

 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / สมัคร 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 
 • https://www.ratchakarnjobs.com/nrct-19/

 • กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 – 16 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/correct-11/

 • กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ป.ตรี  / เงินเดือน 37680 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 15 – 22 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dmr-9/

 • แอปเปิ้ล Apple (ประเทศไทย) ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/apple-11/

 • ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง / หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/scg-9/

 • กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 15 อัตรา / ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 2 – 31 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/rtarf-99/

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ป.ตรี / จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 15 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/baac-39/

 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี  / สมัคร บัดนี้ – 15 พ.ค. 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/vec-14

 • ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี   / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 58,000  / สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม  2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dad-9/

 • ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือนสูงสุด 87,970 / ตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/thpd-19/

 • กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี / เงินเดือน 17,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 พ.ค. 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/mfa-consular-2/

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา / ตั้งแต่ 15 – 24 พ.ค. 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/studentloan-9/

 • กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)/ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/cpd-29/

 • กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 15 – 22 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/excise-20/

 • กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 20540 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 19 – 29 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dot-4/

 • กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 12 – 19 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dra-2/

 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 8 – 12  พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/ldd-44/

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ค่าจ้าง 504,000 บาท สมัครบัดนี้ ถึง 14 พ.ค. 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/amazingthailand365/

 • กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี / เพศ ชายและหญิง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 23 – 29 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/rtarf-9/

 • กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท สมัคร 6 – 31 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/finearts-7/

 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 32 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / สมัคร 10 – 24 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/ddpm-3/

 • กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค สมัคร 2 -15 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dlt-35/

 • โตโยต้า TOYOTA เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา
 • https://www.ratchakarnjobs.com/toyota-7/

 • สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 38 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา +/ เงินเดือนสูงสุด 180,000 / สมัครระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/sso-19/

 • รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/srtet-29/

 • สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 17000 ตั้งเเต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/otcc-7/


 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 8 – 12 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/culture-2/

 • ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา
 • https://www.ratchakarnjobs.com/honda-19/

 • ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 50 กว่าตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. และ ป.ตรี / ป.โท หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/ptt-or-9/

 • กรมชลประทาน เปิดจ้างแรงงานชลประทานปี 2566 จำนวน 86,000 คน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 • https://www.ratchakarnjobs.com/rid-15/

 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 1- 15 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/bangkok-17/.

 • กรมชลประทาน เตรียมเปิดจ้างแรงงานชลประทานปี 66 จำนวน 86,000 คน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ (คลิกดูรายละเอียด)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/rid-15/

 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 1- 15 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/nacc9/

 • สำนักงานจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งเเต่ 8 – 15 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/nonthaburi/

 • กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 11 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/doh-26/

 • อิเกีย IKEA เปิดรับสมัครพนักงานประจำและพาร์ทไทม์กว่า 100 ตำแหน่ง / 12 – 13 พ.ค. 66
 • https://www.ratchakarnjobs.com/ikea/

 • กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 8 – 22 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/md-20/

 • กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา สมัคร 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/pcd-13/


 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา / 25 อัตรา สมัครวันที่ 28 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/mol-999/

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / สมัครออนไลน์ 27 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2566 
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dmsc-8/

 • กรมทางหลวง เปิดเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 229 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / สมัครออนไลน์ 1 – 24 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/doh-29/

 • เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2566 เพื่อบรรจุข้าราชการตำรวจ 30 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 31 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/immigration-2566/

 • สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 + 5000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 2 – 16 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/admincourt-5/

 • กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 900 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / สมัครออนไลน์1- 25 พฤษภาคม 2566
 • https://www.ratchakarnjobs.com/taxthaijobjob9/

 • สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 62 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / ป.ตรี หลายสาขา +/ สมัคร 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 
 • https://www.ratchakarnjobs.com/nbtc-3/
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!