• ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566 จำนวน 30 อัตรา
  • วิธีการสมัครและขั้นตอนการสมัคร
  • วิธีการสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต
  • เว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.carm) พศ. 2566
  • ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  • โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ยกเว้นวันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  • (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!