• ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

  • ตำเเหน่งการรับสมัคร

  • ตำเเหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล
  • สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี
  • จำนวน 1 อัตรา

  • เงินเดือน 18,000 บาท
  • คุณสมบัติ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน ที่ ก.พ. รับรอง

  • การเปิดรับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ
  • ตั้งเเต่วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!