กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ + / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 60000 / สมัคร 27 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัย
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัย
  เงินเดือน : 60,000 บาท
  ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย (ด้านวิศวกรรมโยธา)
  เงินเดือน : 50,000 บาท
  ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย (ด้านการประสานงานสาธารณภัยระหว่างประเทศ)
  เงินเดือน : 50,000 บาท
  ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • การรับสมัคร และวิธีการรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอ และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ส่วนสรรหาบรรจุแต่ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์หมายเลข 02 637 3155 – 57  ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566
 • เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30  น.
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638358268761281729.pdf

 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย
  เงินเดือน : 45,000 บาท
  ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • การรับสมัคร และวิธีการรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอ และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ส่วนสรรหาบรรจุแต่ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์หมายเลข 02 637 3155 – 57  ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566
 • เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30  น.
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638358267035606698.pdf


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!