Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานบริษัทงานบริษัท 2566งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี  หลายอัตรา / เงินเดือน 19000  / บัดนี้ จนถึง 13 พ.ย. 2566

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี  หลายอัตรา / เงินเดือน 19000  / บัดนี้ จนถึง 13 พ.ย. 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ (สัญญาจ้าง 2 ปี)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • (1) มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • (2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • (3) มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่าย คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)หรือการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Management) การสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล(Backup & Recovery) อย่างน้อย 3 ปี
 • (4) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาททั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้าง

 • กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุด
  ราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ
  “สมัครงาน”
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2220
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!