ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี  / เงินเดือน 18000 / สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 มิถุนายน 2567


 • ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จําากัดเรื่อง รับสมัครพนักงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ด้านรับ) ส่วนบัญชีทั่วไป (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีอายุตั้งแต่ 24 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • มีคุณวุฒิการศึกษาด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทําางานด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาททั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.

 • กําาหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 มิถุนายน 2567

 • สมัครด้วยตนเอง
 • หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
 • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จําากัด (www.dad.co.th) หัวข้อ“สมัครงาน”
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2220
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!