Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 2  – 25 ตุลาคม 2566

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 2  – 25 ตุลาคม 2566


 • ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ประกาศ ที่ 258/2566 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ต.ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง)
 • ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง (กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ) (ส่วนกลาง กรุงเทพมหานาคร)
 • ค่าตอบแทบ 37680  บาท
 • จัดจ้างครั้งแรก 4 อัตรา (สังกัด สำนักนำร่อง)
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (อาคาร 2  ชั้น 5 ) สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า
 • โทร. 0 2 2 3 4 3 2 6 3  ระหว่างวันที่ 2 – 12  ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09.00 – 15.00  น.)
 • ดูรายละเอียด ประกาศ ที่ 258/2566 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ต.ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง) (กดเพื่อดู)


 • ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 เชียงราย)
  เงินเดือน  11,280-13,800 บาท
  ประเภท  เทคนิค
  จำนวน  1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา  – ปวช.- ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 2  – 25 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก “job ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com
 • ดูรายละเอียด ประกาศ ที่ 261/2566รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (จภ.1 ) (กดเพื่อดูรายละเอียด)


 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ (คนพิการ) (ส่วนกลาง กรุงเทพมหานาคร)
  เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี
 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก “job ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com
 • ดูรายละเอียด  ประกาศ ที่ 260/2566 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!