กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2567


 • ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 93 /2567 เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และจำนวนอัตราว่าง
 • เจ้าพนักงานพัสดุ  กลุ่มงานบริการ  1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 5 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 94/2567เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และจำนวนอัตราว่าง
 • นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค  1 อัตรา
 • นายช่างสำรวจ  กลุ่มงานเทคนิค  1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานเทคนิค 1  อัตรา
 • ช่างเครื่องเรือ  กลุ่มงานเทคนิ 1 อัตรา
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 5 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 95/2567เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
 • เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 5 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 96/2567เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
 • เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 5 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 97/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4)
 • นายช่างสำรวจ  กลุ่มงานเทคนิค  1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ  กลุ่มงานบริการ  1 อัตรา
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 5 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!