องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

รายละเอียดการรับสมัคร

 • อบจ. เชียงใหม่ 10 อัตรา
 • ภารโรง 1 อัตรา
 • ครูอัตราจ้าง 4 อัตรา
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 16 กันยายน 2565


 • อบจ.ปทุมธานี 27 อัตรา
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ 12 อัตรา
 • พนักงานทั่วไป 15 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 16 กันยายน 2565

 • อบจ. ฉะเชิงเทรา 30 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก 3 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
 • คนงาน 11 อัตรา
 • ภารโรง 2 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 10 อัตรา
 • นักการ 1 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2565 • อบจ.สระแก้ว 5 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (คนพิการ)  1 อัตรา
 • คนงาน (คนพิการ) 4 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2565

 • อบจ.นครปฐม 6 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565

 • อบจ.ขอนแก่น 6 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (อุตสาหกรรม) 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 9 กันยายน 2565

 • อบจ.สุรินทร์ 6 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2565

 • อบจ.ภูเก็ต 18 อัตรา
 • ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
 • บุคคลากรสนับสนุนการสอน 5 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 13 – 21 กันยายน 2565

 • อบจ.นราธิวาส 7 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก 1 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 1 อัตรา
 • นายท้ายเรือ 1 อัตรา
 • คนงานทั่วไป (กลาสีเรือ) 1 อัตรา
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2565

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ   วันเวลาการเปิดรับสมัคร และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร ต่อ 
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!