Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 12 – 19 พฤษภาคม 2566

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 12 – 19 พฤษภาคม 2566


รายละเอียดตำแหน่ง


 • ตำแหน่ง : นิติกร
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ตรวจร่างนิติกรรมสัญญา อาทิ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
 • ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย และความเห็นเกี่ยวกับศาสนา
 • ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนและประสานกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการ
 • ฟ้องคดีและการต่อสู้คดีในชั้นศาล รวมทั้งประสานคดีกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและพนักงานประจำศาลต่าง ๆ
 • ให้ความเห็นต่อที่ประชุมและเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กรมแต่งตั้ง
 • ร่าง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • การดำเนินการทางคดีทั้งคดีอาญา แพ่งและปกครอง รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญา ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
 •  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วย ตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12  – 19  พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวัน เวลาราชการ
 • ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ ชั้น 2  เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อกดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!