กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 900 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / สมัครออนไลน์ 1 – 25 พฤษภาคม 2566

 


  • เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับที่สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ กรณีผู้สมัครสอบที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน กพภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในการสมัครสอบครั้งนี้

 


  • การรับสมัครสอบ
  • กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com
  • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม  2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!