สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม สมัครออนไลน์ 7 – 13 พฤษภาคม 2567


 • สำนักงานประกันสังคม
 • พนักงานประกันสังคม กลุ่มสนับสนุน
 • ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 (สังกัดส่วนกลาง)
 • จำนวน 5 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างแรกเข้า 9400 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว 2000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓) ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

 • ประสงค์จะรับสมัครพนักงานประกันสังคมและบุคคลภายนอกเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม
 • ในอัตราที่ว่าง กลุ่มสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 (สังกัดส่วนกลาง)โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2567
 • ผ่านทางระบบ   Google Form ตาม QR Code แนบท้ายประกาศ ช่องทางเดียวเท่านั้น และส่งใบสมัครผ่านระบบได้เพียง 1 ครั้ง โดยแนบรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG และเอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF/JPG (ขนาดไฟล์รูปถ่ายและเอกสารแต่ละไฟล์ไม่เกิน 1 MB) กรณีที่สมัครก่อนวันที่เปิดและหลังวันที่ปิดรับสมัคร จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์แนบ 
 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
  กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม
  โทร. 0 2956 2147- 8 และ 0 2956 2134กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!