กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ป.ตรี  / เงินเดือน 37680 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 15 – 22 พฤษภาคม 2566

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ป.ตรี  / เงินเดือน 37680 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 15 – 22 พฤษภาคม 2566 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

 • เงินเดือน : 37,680 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือ ทางเทคโนโลยีธรณี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาโท และ 5 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ 1 จะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน จากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือ ส่วนราชการจะจัดให้มีการทดสอบความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ ในงานที่จะปฏิบัติ และมีผลงาน ซึ่งแสดงถึงการมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ขึ้น

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี ชั้น 1 อาคารเพชร ถนนพระรามที่ 6
 • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2566 ในวันราชการ
 • ภาคเช้า เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00  น. ถึงเวลา 16.00 น


 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!