กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท สมัคร 6 – 31 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท สมัคร 6 – 31 พฤษภาคม 2566


  • ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 2/2566)

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
  • จำนวน 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คือได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ องค์การ หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

  • การรับสมัคร 
  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้ายนี้ 5.2 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและ หลักฐาน ได้ที่ กรมศิลปากร สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 4) 81/1 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2 1 6 4 2 5 0 1 – 2  ต่อ 4 0 2 2

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

<hr />

<div id=”adgshp38275672″></div>
<script type=”text/javascript” src=”//cdn0.agoda.net/images/sherpa/js/sherpa_init1_08.min.js”></script><script type=”text/javascript”>
var stg = new Object(); stg.crt=”8403952330975″;stg.version=”1.04″; stg.id=stg.name=”adgshp38275672″; stg.width=”1288px”; stg.height=”300px”;stg.ReferenceKey=”+MM0QEv+iCwh5QvB/0FpSA==”; stg.Layout=”Oneline”; stg.Language=”th-th”;stg.Cid=”1911634″; stg.DestinationName=””;stg.OverideConf=false; new AgdSherpa(stg).initialize();
</script>

<hr />

<ul>
<li><strong><a href=”https://bit.ly/3g2G68w”>แนวข้อสอบ งานราชการ  <span style=”color: #ff0000;”>(</span><span style=”color: #ff0000;”>คลิกดู</span><span style=”color: #ff0000;”>)</span></a></strong></li>
<li><strong><a href=”https://bit.ly/3UeCZZd”>แนวข้อสอบ ข้าราชการ ปี 2566 <span style=”color: #ff0000;”>(</span><span style=”color: #ff0000;”>คลิกดู</span><span style=”color: #ff0000;”>)</span></a></strong></li>
</ul>

<hr />

<ul>
<li><span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong>แนวข้อสอบ</strong></span> <span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong><a href=”https://shope.ee/XTQaOvCr”>สอบงานราชการ</a></strong></span> <span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong><a href=”https://shope.ee/XTQaOvCr”>งานรัฐวิสาหกิจ</a></strong></span> <span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong><a href=”https://shope.ee/XTQaOvCr”>และ</a></strong></span> <span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong><a href=”https://shope.ee/XTQaOvCr”>อื่นๆ</a></strong></span> <span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong><a href=”https://shope.ee/XTQaOvCr”>ได้ที่นี้</a></strong></span><span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong><a href=”https://shope.ee/XTQaOvCr”>   (</a></strong></span><span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong><a href=”https://shope.ee/XTQaOvCr”>คลิกเลย</a></strong></span><span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong><a href=”https://shope.ee/XTQaOvCr”>)</a></strong></span></li>
<li>
<h4><span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong>แนวข้อสอบ</strong></span> <span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong><span style=”color: #000000;”><a href=”https://shope.ee/XTQaOvCr”>พนักงานราชการ</a></span></strong></span><span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong><span style=”color: #000000;”><a href=”https://shope.ee/XTQaOvCr”> (</a></span></strong></span><span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong><span style=”color: #000000;”><a href=”https://shope.ee/XTQaOvCr”>คลิกเลย</a></span></strong></span><span style=”color: #ff0000; font-size: 18pt;”><strong><span style=”color: #000000;”><a href=”https://shope.ee/XTQaOvCr”>)</a></span></strong></span></h4>
</li>
</ul>

<hr />

<a href=”https://line.me/R/ti/p/%40gmj8338w”><img class=”aligncenter size-full wp-image-14265″ src=”https://www.ratchakarnjobs.com/wp-content/uploads/2020/02/lineadd.gif” alt=”” /></a>
<strong>ทางทวิตเตอร์ได้ที่</strong>
<a class=”twitter-follow-button” href=”https://twitter.com/ratchakarnjobs?ref_src=twsrc%5Etfw” data-dnt=”true” data-show-count=”false”>Follow @ratchakarnjobs</a><script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
<div class=”fb-page” style=”text-align: center;” data-href=”https://www.facebook.com/ratchakarnjobs/” data-tabs=”timeline” data-width=”500″ data-height=”50″ data-small-header=”false” data-adapt-container-width=”true” data-hide-cover=”false” data-show-facepile=”true”>
<blockquote class=”fb-xfbml-parse-ignore” cite=”https://www.facebook.com/ratchakarnjobs/”><a href=”https://www.facebook.com/ratchakarnjobs/”>หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ</a></blockquote>
</div>
&nbsp;

error: Content is protected !!