Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 22 กันยายน 2566

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 22 กันยายน 2566


 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
 • กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครช่างภาพ
 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 22 กันยายน 2566 นี้เท่านั้น จำนวน 1 ตำแหน่ง


 •  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
 • กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครช่างภาพ
 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 22 กันยายน 2566 นี้เท่านั้น จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์
 • ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่สูงกว่านี้ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีประสบการณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์
 • 2. มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ เน้นการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตัดต่อวีดิโอเพื่องานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 • 3. มีบุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
 • 4. พร้อมปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 • หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
  1. บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ เพื่อการเผยแพร่ภารกิจต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์
  2. ตกแต่งภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในกรมราชทัณฑ์/เรือนจำ/ทัณฑสถาน
  3. ตัดต่อวีดิโอเพื่องานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น อินโฟกราฟฟิค สื่อวิดิทัศน์ เป็นต้น

 • สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมสัมภาษณ์งานได้ที่ กรมราชทัณฑ์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร ได้แก่
  1. วุฒิการศึกษา พร้อมใบแสดงผลการศึกษา
  2. บัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. รูป ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  5. Portfolio แสดงผลงาน @@@ (หากมี)
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 967 2222 ต่อ 126ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!