กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 25 – 31 ตุลาคม 2566


 • ประกาศกรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางคลองไผ่)
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางคลองไผ่

 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าตอบแทน 11280  บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย)
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไ ว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้ โตยอนุโสม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
 • ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง)
 •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155  เซนติเมตร


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครชอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางคลองไผ่
 • เรือนจำกลางคลองไผ่   เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
 • ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม  ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2566 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่ โทร.  044323319 )  ในวันและเวลาราชการ

 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇


 

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!