สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปริญญาตรี ทุกสาชา เงินเดือน 15,000 บาท สมัคร 21 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปริญญาตรี ทุกสาชา เงินเดือน 15,000 บาท สมัคร 21 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ให้ผู้สมัครยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ
  • ณ สำนักประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
  • หรือสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ทาง email : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!