Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานราชการหางานราชการ 2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 40 อัตรา / เงินเดือน 15800 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 4- 29 กันยายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 40 อัตรา / เงินเดือน 15800 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 4- 29 กันยายน 2566


 • ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ 

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
 • จำนวน 40 อัตรา
 • เงินเดือน 15,800 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 • สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
 • มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการได่สวนและวินิจฉัยคดีหรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาลของข้าราชการสำนักงาน ป.ป..

  ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  คือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖


 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4- 29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทาง https://nacc.thaijobjob.com/

 


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!