สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / เงินเดือนสูงสุด 103,400 / ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กค. 2567

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / เงินเดือนสูงสุด 103,400 / ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2567 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครบคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ปวส. และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เปิดรับสม […]

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 24 – 31  กรกฎาคม 2567

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงาน 30 อัตรา / ไม่จำกัดวุฒิ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 1  – 9  พฤษภาคม 2567

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 80560 ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2567 

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด / ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 4 – 27 ตุลาคม 2566

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 77 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ / ม.ต้น / ม.ปลาย. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือนสูงสุด 18000 / สมัคร 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 41 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ / ม.ต้น / ม.ปลาย. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือนสูงสุด 18000 / สมัคร  25  – 29  มีนาคม  2567  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ปวส. และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 23,430 / สมัคร  1 – 7 สิงหาคม 2567

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร  27 กุมภาพันธ์ –  4 มีนาคม  2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค) / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 8 – 22 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการรับสมัคร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบ […]

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี + / สมัคร online 12 – 25 ก.ค. 67

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี / สมัคร online 18 – 31 มีนาคม 67

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี + / เงินเดือน 40000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2567

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี + / เงินเดือน 40000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา / สมัคร 11 – 29 กันยายน 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Back To Top
error: Content is protected !!