กยศ. รับสมัครงาน 25 อัตรา / หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18750 + / ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. / สมัคร 20– 27 กุมภาพันธ์ 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 3 อัตรา
  ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
 • 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานให้กู้ยืม ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 1 อัตรา
 • 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 1 อัตรา
 • 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานกำกับสถานศึกษา ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 1 อัตรา
 • การรับสมัคร– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2567- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

 • ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายสำนักผู้จัดการ จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทุกสาขา- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word , Excel , Power Point- มีทักษะในการสื่อสาร กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • การรับสมัคร– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2567- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม ดังนี้
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี ฝ่ายคดี ดังนี้
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี กลุ่มงานขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี จำนวน 4 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี จำนวน 5 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 1 จำนวน 5 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • การรับสมัครสอบ

– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20– 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

– ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนฯ www.studentloan.or.th และเว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!