Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กยศ. รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / 10 อัตรา / เงินเดือน 18750 / ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2566


กยศ. รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / 10 อัตรา / เงินเดือน 18750 / ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี ฝ่ายคดี จำนวน 5 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

  – สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์

  – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  – ช่วยงานจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุน

  – ช่วยงานบริหารหนี้และติดตามทวงถามหนี้จากผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยวิธีการตามกฎหมายและติดตามผู้กู้ยืมเงินที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้ชำระหนี้ตามสัญญา

   


 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี จำนวน 5 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

  – สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์

  – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  – ช่วยงานจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุน

  – ช่วยงานบริหารหนี้และติดตามทวงถามหนี้จากผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยวิธีการตามกฎหมายและติดตามผู้กู้ยืมเงินที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้ชำระหนี้ตามสัญญา

  การรับสมัครสอบ

  – ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  – ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนฯ www.studentloan.or.th และเว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงิน

  ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี ฝ่ายคดี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี”

   

 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!