Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานบริษัทงานบริษัท 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรีหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 16,030 – 87,970 / ตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2566

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 16,030 – 87,970 / ตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน  2566

 


 • ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด


 • พนักงานปฏิบัติการ โลจิสติกส์นครหลวง ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด


 • พนักงานปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาระบบ ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด


 • พนักงานปฏิบัติการ กำกับดูแลองค์กร ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด


 • พนักงานปฏิบัติการ จัดหาทางธุรกิจ ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด


 • พนักงานปฏิบัติการ วิเคราะห์ด้านการตลาด ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด


 • พนักงานปฏิบัติการ กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจ ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

 


 • การรับสมัคร
 • สมัครออนไลน์ www.thpd.co.th
 • การสมัคร
 • ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ https://www.thpd.co.th/index.php/th/join-our-team/job-announcement-news

 • หรือกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง EMS มา ฝ่าย อำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด
 • เลขที่  111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • โทรศัพท์ 0-2831-3704 ต่อ 110 หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอ่านวยการ ในวันและเวลาทำการปกติ
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!