Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานปวสหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / สมัครออนไลน์ 27 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / สมัครออนไลน์ 27 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2566


รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  ประเภท  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน: 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
  ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน  1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา  ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
  เงินเดือน  15,000-16,500 บาท
  ประเภท  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน  1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  เงินเดือน  11,500-12,650 บาท
  ประเภท  ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน  1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา  ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
  ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน  1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา  ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • การสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://dmsc.thaijobjob.com/
 • เปิดรับสมัคร  วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!