โตโยต้า TOYOTA เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โตโยต้า TOYOTA เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Internal Audit Officer (Urgently Required)
 • Bachelor Degree ปริญญาตรี
 • Job Description :
 • Conduct internal audit activities (SOX Audit, Financial Process Audit, Compliance Audit)
 • Report internal audit result and create suggestion document Improve internal audit activities
 • Qualifications
  Male or Female
  Age not over 35 years old
  Bachelor’s degree or Higher in Accounting, Business Administration or related fields
  GPA not less than 2.75
  Auditing or Accounting & Finance fields experience would be an advantage
  Strong knowledge in Accounting & Auditing
  Good command in English (TOEIC score at least 550)
  Good skill in MS office especially MS Excel
  Experienced in Auditing firm would be advantage
  Holders Certified Internal Auditor (CIA) certificates would be advantage

 • System Analyst (Urgently Required)
 • Bachelor Degree ปริญญาตรี
 • Job Description :
 • Manage and Conduct in requirement gathering
 • Conduct Analysis the requirement and design the solution to support business
 • Leading Development team to perform Software & Application development
 • Conduct team to perform system testing to ensure quality before implementation
 • Manage and Conduct team for system implementation and Maintenance
 • Qualifications :
  Male or Female
  Age not over 35 years old
  Bachelor’s degree or higher in Computer engineering, Computer science or IT field related
  GPA not less than 2.5
  Good command Thai and English communication (TOEIC score at least 550)
  3-5 year experience in system development and in IT project management
  Knowledge in SQL , System development language and technology
  Knowledge in SQL Server, Oracle Database or other
  Experience in Agile development will be advantage
  Excellent communication skills, presentation skills, documentation skill
  Good analytical and problem-solving skills
  Good attitude and willing to learn new things

 • Security Collaboration (Urgently Required)
 • Bachelor Degree ปริญญาตรี
 • Job Description :
 • Establish & Manage Overall Cyber Security Governance & Reporting (For Local & Regional)
 • Closely work with Cyber Security Technical team for security progress & enhancement (Local/Regional) to ensure security guidelines implementation
 • Develop presentation/report with analysis, improvement plan
 • Regular cyber security report to executives-level
 • Resource Management (Budget, Manpower, Vendor)
 • Activity Progress Management with Team Lead
 • Create Robust Cyber Security Report, Communication & Collaboration with Global HQ and Affiliates
 • Qualifications :
  Any gender
  Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related fields
  GPA not less than 2.50
  Age not over 31 years old
  Understand high-level of cyber security knowledge
  Stay up-to-date on Information Security trends, News, Standards & Technologies

 • Software Engineering (Urgently Required)
 • Bachelor Degree ปริญญาตรี
 • Job Description :
  Perform software simulator design and implementation based on Unreal Engine
  Perform software testing & quality assurance
  Improve software development process and create automation tools for improve working efficiency
 • Qualifications :
  Male or Female
  Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, , Information Technology or related fields
  GPA not less than 2.50
  Professional at one of the major programming language (C#/C++, Python)
  Experienced for software design & testing and/or IoT Application development
  Good communication in English (TOEIC score at least 600)
  Self-Motivation, Energetics to learn new things
  Logical thinking and Team work
  Thai National only
  Preferable:
  – Computer Graphics/ 3D Simulation applying Unreal Engine, able to use Unity for Create simple city simulator include multiple NPC vehicles and facilities, Control some parts of the vehicle, like open a door etc.
  – Japanese language skill (N4 or above)

 • Developer
 • Bachelor Degree ปริญญาตรี
 • Job Description :
  Development and Get Requirements from User, Develop user-specific Requirements, Design, Coding, Test, Deploy.
  Designing and Implementing new System Infrastructure. (Windows Server, Linux, Hyper-V, VMWare, Docker, Backup, Firewall).
  Provide Application in live and test environments both On-Premises and On-Cloud.
  Assist to Create System Design, Function Specifications and Implementing System for all new Development.
 • Qualifications
  Male or Female (Thai nationality only)
  Age not over 40 years old
  Bachelor’s degree or higher in IT, Computer Science or related field with working experience at least 5 years
  GPA not less than 2.75
  TOEIC score at least 550
  Experience in Ability to use multiple development languages (C#, VB, ASP.NET, JavaScript, CSS/HTML, MVC, Bootstrap, .NET Framework, .NET Core, Azure, etc.)
  Have knowledge or experience in SQL language and SQL Server.
  Have knowledge or experience in Cloud-based technology (e.g. Azure, GCP, AWS).
  Good knowledge of hardware, software, and programming languages.
  Ability to multi-task and work under pressure.

 • Security Engineer
 • Bachelor Degree ปริญญาตรี
 • Job Description :
 • The Security Engineer is responsible for the planning, design and build of security architectures.
  Operating and owning agreed upon core security tools, technologies and processes
  Oversees the implementation of network and computer security and ensures compliance with corporate cybersecurity policies and procedures
  Monitors cybersecurity requirements for enterprise/cloud networks
  Performs security assessments of applications and systems using penetration and vulnerability testing and risk analysis
  Implements software fixes (patches) to remove system vulnerabilities

 • Electronic Engineering (Urgently Required)
 • Bachelor Degree ปริญญาตรี
 • Job Description :
  Study and estimate cost of electronics parts
  Benchmarking market trend and vehicle in market, Body electronics parts
  Design and develop electronics parts by using CATIA, Cabling Designer
  Collect and summary data and create report by using Microsoft Office (Excel, Power point, etc.)
  Create and confirm drawing of electronics parts and related necessary documents
  Confirm Certification detail and Regulation detail related to automotive electronics parts

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!