ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) 43 อัตรา สมัคร 21 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) 43 อัตรา สมัคร 21 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565


  • ประกาศศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ
  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)

  • ด้วยศูนย์ไปราณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างฟอง (จ้างเหมา)
  • ปฏิบัติหน้าที่เปิด – ปิดถุง คัดแยก ลำเลียง ส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์หรือถุงไปรษณีย์ และงานอื่นที่
  • เกี่ยวเนื่องกับการส่งต่อไปรษณียภัณฑ์และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ประจำศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ จำนวน 43 ราย
  • อัตราค่าจ้างวันละ 400.- บาท (ผู้รับจ้างทำของฯแบบปฏิบัติงานไม่ครบ 35 ชม./สัปดาห์) อัตราค่าจ้างวันละ  430 บาท (ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางวัน) และอัตราค่าจ้างวันละ 450 .- บาท (ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืน)

  • ผู้ประสงค์สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียด และเขียนใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ชั้น 2 แจ้งวัฒนะซอย  5
  • ในวันจันทร์- วันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัต ฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย)
  • ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น


Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!