กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 มีนาคม – 5  เมษายน 2566

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 มีนาคม – 5  เมษายน 2566

ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายประสงค์

จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน อัตราว่าง 

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  3. บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ Online
  4. สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  5. งานธุรการและงานสารบรรณ
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

   

 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคได้ทางเว็บไซ http://chiangrai.labour.go.th

   

 • และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 5  เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!