Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 37680  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 พฤศจิกายน – 7  ธันวาคม 2566

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 37680  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 พฤศจิกายน – 7  ธันวาคม 2566


 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน อัตราว่าง 

 • ชื่อตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน 
 • กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 • อัตราว่าง 1 อัตรา 
 • สังกัด กองสวัสดิการแรงงาน 
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 37680  บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) และ
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงาน การวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์นโยบายต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ และประเมินผล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากว่า 10 ปี
 • สำหรับวุฒิปริญญาตรี 8 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 6 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
 • โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https/personnellabour.go.th
 • และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตร์ไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 – 7  ธันวาคม 2566 ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30  – 16.30 น.)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!