กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่ วันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่ วันที่ 26 – 30 กันยายน 2565

 • ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
 • ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • การรับสมัคร 

 • สามารถส่งใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ชั้น 1 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  หรือส่งใบสมัครได้ที่
 • 1. ส่งใบสมัครทาง google from
 • 2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS
 • 3. ส่งใบสมัครทาง E-mail ของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  สมัครออนไลน์คลิก https://forms.gle/3rfAWPu18DnZJWHJ7

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร ดังนี้
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น  ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กันยายน 2565  ในวันและเวลาราชการ
 • ภาคเช้า  เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 1200 นภาคบ่าย เวลา 13.00  นถึง 16.30 น
 • ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2 2 4 5 1 8 3 0  ในวันและเวลาราชการ

 • สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่  22 กันยายน 2565 ถึงวันที่  30 กันยายน 2565  ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 3 ตุลาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!