Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่ 1 – 15 ธันวาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่ 1 – 15 ธันวาคม 2566


 • ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ด้วยกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
 • เป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทางบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย

 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2

   

 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30  น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30  น. ถึง 16.30 น. หรือ
 • สมัครผ่านช่องทาง Google From ตาม QR Code หรือลิงค์ https://shorturl.asia/kraHz
 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS (สามารถตรวจสอบวัน/เวลาส่งได้) ตั้งแต่วันที่ 1 –  15 ธันวาคม 2566 ไปที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ   ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ หรือ ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ [email protected]

  ด้วยไฟล์นามสกุล PDF ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566

   

 • ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 ๒๖๔๓ ๔๙๘๒ ในวันและเวลาราชการกดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!