กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18,000 / สมัคร ตั้งแต่ 17 – 25 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18,000 / สมัคร ตั้งแต่ 17 – 25 สิงหาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ)
 •  จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dss.jobthaigov.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 17 – 25 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!