องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 121 อัตรา ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2565

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 121 อัตรา ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2565

  • องค์การเภสัชกรรม การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง
  • สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยบรรจุเป็นพนักงาน
  • จำนวน17 อัตรา / จ้างเป็นลูกจ้างประจำ 89 อัตรา / ชั่วคราว 15 อัตรา
  • รวมทั้งหมด 121 อัตรา

 


  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
  • ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ทาง https://gpo.thaijobjob.com/

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!