Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานป.โทหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานองค์กรมหาชน

องค์การเภสัชกรรม เปิดการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 137 อัตรา มัธยม / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 37,500 สมัครได้ทางเว็ปไซต์ 19 เม.ย. – 2 พ.ค. 66

องค์การเภสัชกรรม เปิดการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 137 อัตรา มัธยม / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 37,500 สมัครได้ทางเว็ปไซต์ 19 เม.ย. – 2 พ.ค. 66


  • ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
  • แต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ
  • ในองค์การเภสัชกรรม โดยบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 69 อัตรา จ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 59 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา รวม 137 อัตรา


  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • วิธีการรับสมัคร
  • องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 (ตลอด24 ชั่วโมง)
  • ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถ
  • ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม/ข่าวรับ สมัครงาน หรือทาง https://www.facebook.com/hrgpo/

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!