กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา หลายจังหวัด

 • เจ้าหน้าที่ปกครอง
 • (ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำปาง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 10  สิงหาคม 2565

 • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • (นครสวรรค์)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 5  สิงหาคม 2565

 • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • (ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดตรัง)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม – 2  สิงหาคม 2565

 • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • (ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ์)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 -11 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!