ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ 86 อัตรา รับสมัคร 26 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2567


 • ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 86 อัตรา รับสมัคร 26 เมษายน – 20 พฤษภาคม
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตร
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
 • 2.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
 • 3.นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
 • 4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
 • 5.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
 • 6.นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
 • 7.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
 • 8.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร
 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://thai-mecc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!