สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 15000  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร – 10 เมษายน 2567


รายละเอียดตำแหน่ง


 • 1.ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดําเนินงาน
 • ตําแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  จํานวน : 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท/เดือน
  วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  สถานที่ปฏิบัติงาน : ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 7 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  คุณสมบัติ:
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เอกสารอื่นๆ ที่ผู้สมัครเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อการพิจารณา จํานวน 1 ชุด
  เงื่อนไขการรรับสมัคร : สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 23.30 น. โดยจัดส่ง
  เอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2561-0777
  ต่อ 1785 • 2. สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตัวเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2567 ในวันเวลาราชการ  ณ ฝ่ายบริหารบุคคล อาคารส่วนอำนวยการ ชั้น 2 สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • ตามรายละเอียดแนบดังนี้

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!