Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566

สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 22000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 22000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2566


รายละเอียดตำแหน่ง


 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

 • ประกาศ
 • รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
 • ตำแหน่ง วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง วิศวกรรมโยธา จำนวน 2 อัตรา

 • คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกสถานที่ได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้ามี)

 • ตำแหน่งวิศวกรรมไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากำลัง)
 • งานที่ปฏิบัติอัตราค่าจ้าง : เดือนละ 22000 บาท
 • มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า สามารถคำนวนปริมาณการใช้ไฟฟ้า และทำประมาณราคาระบบไฟฟ้าอาคารสิ่งก่อสร้างได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้งานได้จริงตามความเหมาะสม
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถคำนวนปริมาณการใช้ไฟให้สอดคล้องกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า สามารถตรวจสอบงานหนังสือโครงการที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้ และสามารถให้ความรู้ หรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตำแหน่งวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี)
 • งานที่ปฏิบัติอัตราค่าจ้าง : เดือนละ 22000 บาท
 • รวบรวมข้อมูล เลือกพื้นที่ และวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
 • จัดเตรียมอุปกรณ์การรังวัด และลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ รูปลักษณ์ อาคารและแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง โดยหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อได้แนวทางข้อสรุปร่วมกัน
 • ตรวจสอบแบบแปลนจากการออกแบบใหม่ของสถาปนิก คำนวณความแข็งแรง พร้อมทั้งจัดทำใบประมาณราคา ปร.๔,๕ และลงรายชื่อกำกับแสดงหมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • ตรวจสอบแบบแปลนจากการปรับปรุงโครงสร้างอาคารเดิมของสถาปนิก คำนวณความแข็งแรงพร้อมทั้งจัดทำใบประมาณราคา ปร.๔,๕ และลงรายชื่อกำกับแสดงหมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • ตรวจสอบและพิจารณาความครบถ้วน ของแบบแปลนในโครงการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • อาคารสืบนาคะเสถียร ชั้น 9 ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 • ขั้นตอนการสมัคร
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
 • ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 • สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 • ที่อาคารสืบนาคะเสถียร ชั้น 9 ส่วนพัฒนาอุทยาน แห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เวลา 10.00  น.
 • แจ้งผลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 025610777 ต่อ 1750 ในเวลาราชการ

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!