Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง หลายจังหวัด/หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,500 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง หลายจังหวัด/หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,500 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน)
 • จำนวน 13 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 7 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน 

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 2อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

ประกาศรับสมัคร

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!