สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 16500 / ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน  2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 12,650 – 13,920 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 16,500 – 18,150 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 16,500 – 18,150 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 – 10 มิถุนายน 2567
 • ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์ https://onep.thaijobjob.com


 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!