สำนักงานจังหวัด หลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 18,000 บาท  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานจังหวัด หลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 18,000 บาท

 

 • ตำแหน่งและจังหวัดที่เปิดรับสมัคร

 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 • รายละเอียด http://www.lampang.go.th/public65/04072565-job2565.pdf

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่อยู่ : 139/27 หมู่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/637925491794795524.pdf

 • สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 3 ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/637922020218287497.pdf

 • สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/637925476876990292.pdf

 • สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
  ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/637921911857845172.pdf

 • ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง 91000
  ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/637919470889109837.pdf

 • ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 5 ถนนไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
  ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุเพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
  2.ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่างๆ
  3.จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
  4.ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง
  5.จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
  6.ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุน
  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/637919303048319863.pdf

 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
  ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/637914027507217680.pdf

 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด 11 หมู่ 7 ตำบล หนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด ตราด 23000
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ส.ป.ก.ตราด
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/637913128210666303.pdf

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!