Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 464 อัตรา ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา บรรจุทั่วประเทศ สมัครตั้งแต่ 11 เมษายน – 9 พฤภาคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 464 อัตรา ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา บรรจุทั่วประเทศ สมัครตั้งแต่ 11 เมษายน – 9 พฤภาคม 2566

  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  •  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.  ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดังนี้
  • ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ด้านเวชสถิติ) และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  •  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

  • การรับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต สมัครตั้งแต่ 11 เมษายน – 9 พฤภาคม 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • เปิดเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com เลือก “พนักงานราชการ” เลือก “ปี 2566” เลือก “  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข“สมัครสอบ”

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!