สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 350 อัตรา / เงินเดือน 22750 / บรรจุทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 30 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2567


 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร

 • ตำแหน่ง : เภสัชกร
 • เงินเดือน  20,540 – 22,750 บาท
 • ประเภท  วิชาชีพเฉพาะ
 • จำนวน : 350 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2567 – 8 พฤษภาคม 2567
 • ทาง https://moph.thaijobjob.com/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!