สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและคัดเลือกมาปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและคัดเลือกมาปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

  • ประกาศสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและคัดเลือกมาปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ
  • ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  • ด้วยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก
  • เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานระดับบริหารของสำนักงานจำนวนหลายอัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครงานด้วยตนเอง
  • ณ สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย ชั้น 11 อาคารหลักสี่พลาซ่า 2 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ภายในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 08.30 –  16.30 น. (ไม่รับเอกสารสมัครงานทางไปรษณีย์)
  • หรือส่งเอกสาร การสมัครงานในรูปแบบ e-file ผ่านทางอีเมล์ [email protected]
  • ตั้งแต่วันที่  20  มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565  โดยเอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  จะไม่ได้รับการพิจารณา
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!