กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา / เงินเดือน 20,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 2 – 17 มีนาคม 2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา / เงินเดือน 20,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 2 – 17 มีนาคม 2566


 • รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
 • ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์
 • กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย กองต่อต้านการค้ามนุษย์


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และวิธีการรับสมัคร

   

 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์
 • อิเล็กทรอนิกส์ ที่ [email protected] (เท่านั้น) โดยลงลายมือชื่อในใบสมัครพร้อมรับรองสำเนาเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ และสแกนเป็นรูปแบบไฟล์ PDF เปิดรับสมัครระหว่างวันที่
 • 2 – 17 มีนาคม 2566 หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น.
 • ทั้งนี้ การรับสมัครจะยึดตามเวลาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2202-9070 หรือ 0-2202-9085


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!