กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครงาน ป.ตรี / เงินเดือน 16000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2567


 • รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร

 • รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานงานวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จํานวน 1 อัตรา
 • อัตราจ้าง เดือนละ 16000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 • เวลาปฏิบัติงาน   วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. (รวมถึงการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • ในสาขาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง (08.30 -16.30 น.) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ติดกับสนามมวยราชดำเนิน)
 • ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง 30  เมษายน 2567 ไม่เกินเวลา 16.30 น.
 • (สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์หมายเลข 0 2 2 8 3 1 5 8 4 )


 • รายละเอียดฉบับเต็มและที่มา ∇


 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!