บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ” นักวางแผน – Planner (Product Simulator) “
 • JobDescription
  • จัดทำแผนจำลองผลิตภัณฑ์คงคลังเฉพาะที่โรงกลั่นผลิต (product simulation) รายวัน รายคลัง รายผลิตภัณฑ์ ในช่วงเวลาเดือน M ถึง M+3 จากแผนการผลิตและการจำหน่ายที่ประชุม logistic
  • แจ้ง laycan import และ export ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อ stock และ facility ที่มีใน simulation
  • จัดทำ Blending MOGAS Guideline weekly ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ฝ่ายปฏิบัติการได้นำไปใช้ดำเนินการต่อ
  • ติดตาม ประสานงาน กับพนักงานในบริษัทฯ เพื่อให้การส่งออก นำเข้า หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนและสัญญาที่ได้ตกลงซื้อขาย
  • ประเมินปริมาณความต้องการใช้ถัง และกำหนด target stock รายผลิตภัณฑ์
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Qualification
  • ปริญญาตรี / โท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สมัครงานผ่าน JobsDB ได้ที่ https://shorturl.asia/8fWIJ

 • บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด กลุ่มบางจากฯ
 • เปิดรับสมัคร ” พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมโรงงาน “
 • ประจำพื้นที่ต่างจังหวัด (ภาคเหนือ / ตะวันออกเฉียงเหนือ)
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. หรือเทียบเท่า
  • เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
  • ประสบการณ์ ยินดีรับนศ.จบใหม่ไม่มีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์การขายอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีใบขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ทุกพื้นที่
 • สวัสดิการบริษัท
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
  • กองทุนฌาปนกิจ/ฌาปนกิจสงเคราะห์
  • เงินรางวัลผูกพันบริษัท
  • วันทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันอาทิตย์)
  • โบนัสปลายปี
  • เงินเดือนปรับทุกปี
 • สมัครงานบางจาก
 • สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวบางจากกรีนเนท ติดต่อ : 02-367-2652 หรือ ส่ง Resume มาที่ : [email protected] หรือ สัมภาษณ์งาน ผ่านไลน์ : 081-9293065

 • บริษัท บางจากรีเทล จำกัด (BCR) กลุ่มบางจากฯ
 • เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง : Accounting AR (บัญชีลูกหนี้) – Outsource
 • หน้าที่หลัก
  • ตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าแต่ละรายของร้านกาแฟ Inthanin
  • ออกใบเสร็จรับเงินแต่ละวัน รวมถึงจัดส่งต้นฉบับให้ลูกค้าทาง ปณ.
  • ติดตามทวงหนี้จากลูกหนีที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วทีสุดและเป็นปัจจุบัน
  • จัดทำรายละเอียดลูกหนี้แต่ละราย และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
  • ติดตามเอกสารที่เกียวข้องกับการบันทึกบัญชี ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
  • สาขาวิชา: บัญชี
  • ประสบการณ์ : 1-2 ปี ด้านบัญชีลูกหนี้ (AR)
 • สมัครงานบางจาก
 • หากสนใจสามารถส่ง CV มาที่ E-Mail: [email protected]

 • บริษัท บีทีเอสจี จำกัด (บริษัทในเครือฯ) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง “วิศวกร”
 • JobDescription
  • สำรวจ จัดทำแบบเบื้องต้น และประเมินราคา งานก่อสร้าง/ติดตั้ง สถานีก๊าซธรรมชาติเหลว
  • ประสานงานควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานก่อสร้าง/ติดตั้ง สถานีก๊าซธรรมชาติเหลว ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานพร้อมใช้งานปลอดภัยและเสร็จตามกำหนด ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้
  • วางแผนและควบคุมดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ประเมินการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้ดีขึ้น
  • อบรมและตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้อยู่ในความปลอดภัย
 • Qualification
  • ปริญญาตรี/โทด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี เกี่ยวกับงานควบคุมโครงการ (Project Manager)
  • มีความสามารถในการเขียนแบบโดย AutoCAD
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 • สมัครผ่าน JobsDB ได้ที่ https://th.jobsdb.com/th/en/job/engineer-under-btsg-company-limited-300003002620809?jobId=jobsdb-th-job-300003002620809&sectionRank=2&token=0~2990e3de-06d4-4d7d-b430-90964f694c5c&searchPath=%2Fth%2Fsearch-jobs%2Fิbangchak%2F1

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!