อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา / ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2567


 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 7 อัตรา
 • ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัคร ตามประกาศ บมจ. อสมท ที่ 23/2567 พร้อมปฏิบัติตามคำชี้แจงการสมัครงานให้ถูกต้องตามที่ระบุในประกาศฯ
 • ได้ที่ www.mcot.net/category/ร่วมงานกับเรา

 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ (จำนวน 7 อัตรา)
 • เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า / เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าอาวุโส ส่วนบริหารลูกค้า 3 ฝ่ายบริหารลูกค้า 2 สำนักการขาย สายงานการตลาดและขาย (จำนวน 1 อัตรา)
 • ช่างไฟฟ้า / ช่างไฟฟ้าอาวุโส ส่วนไฟฟ้ากำลัง ฝ่ายแผนงานและปฏิบัติการวิศวกรรม สำนักวิศวกรรมโครงข่าย สายงานผลิตภัณฑ์ (จำนวน 1 อัตรา)
 • เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส ส่วนการเงินบริหาร ฝ่ายการเงินองค์กร สำนักบัญชีและการเงิน สายงานบริหารจัดการองค์กร (จำนวน 1 อัตรา)
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักกลยุทธ์องค์กร ขึ้นตรงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (จำนวน 1 อัตรา)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงานอาวุโส ส่วนแผนกลยุทธ์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สำนักกลยุทธ์องค์กร ขึ้นตรงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (จำนวน 1 อัตรา)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงานอาวุโส ส่วนประเมินผลองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สำนักกลยุทธ์องค์กร ขึ้นตรงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (จำนวน 1 อัตรา)
 • นักลงทุนสัมพันธ์ / นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นตรงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (จำนวน 1 อัตรา)


 • การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2567
 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Forms) เท่านั้น
 • https://forms.gle/UvHLS1FzZd5EkH1GA
 • หากสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง จำเป็นต้องกรอกใบสมัครแยกตามตำแหน่งงานที่สมัคร
 • ขอแจ้งงดรับไฟล์ใบสมัครทางอีเมล, การยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์
 • การสมัครจะครบถ้วนเมื่อท่านได้รับอีเมลตอบกลับจาก Google Forms หากไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการสมัครของท่านทันที
 • โทรศัพท์ 0-2201-6000 ต่อ 6260 (คุณภูเบศ) หรือ 6330 (คุณนันธิยา) / 081-255-6111


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!