อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ / 20 อัตรา / หลายตำแนห่ง / สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 มีนาคม 2566

อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ / 20 อัตรา / หลายตำแนห่ง / สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 มีนาคม 2566


 

 • รายละเอียดการรับสมัคร
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 20 อัตรา
 • ดังนี้ (รายละเอียดตำแหน่งงานตามเอกสารแนบ ประกาศที่ 19/2566)
 • 1. สายงานการตลาดและขาย จำนวน 3 อัตรา
 • 2. สายงานผลิตภัณฑ์ จำนวน 7 อัตรา
 • 3. สายงานกิจการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา
 • 4. สายงานบริหารจัดการองค์กร จำนวน 7 อัตรา
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2201 6000 ต่อ 6260 หรือ 6330 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่านั้น


 • การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
 • 1) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 มีนาคม 2566
 • 2) สมัครผ่านแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ (Google Forms) เท่านั้น
 • >>> https://forms.gle/oJju5u35S7V8bNdt8
 • 3) หากสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง ต้องกรอกใบสมัครแยกตามตำแหน่งงานที่สมัคร
 • 4) ขอแจ้งงดรับไฟล์ใบสมัครทางอีเมล์, การยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Forms) เท่านั้น
 • 5. การสมัครจะครบถ้วนเมื่อท่านได้รับอีเมลตอบกลับจาก Google Forms หากไม่ได้รับอีเมล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการสมัครของท่านทันที

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!