Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา / สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา / สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

 


 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ (รายละเอียดตามประกาศ ที่ 80/2566)
 • สายงานบริหารจัดการองค์กร
 • 1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ / เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส ส่วนกลยุทธ์และแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 1 อัตรา)
 • 2. เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส ส่วนการเงินรับและบริหารลูกหนี้ ฝ่ายการเงินองค์กร สำนักบัญชีและการเงิน (จำนวน 1 อัตรา)หน่วยงานขึ้นตรงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • 1. เจ้าหน้าที่เลขานุการบริษัท / เจ้าหน้าที่เลขานุการบริษัทอาวุโส ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (จำนวน 2 อัตรา)
 • หน่วยงานขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ
 • 1. ผู้ตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ส่วนตรวจสอบภายใน 2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน (จำนวน 1 อัตรา)ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2201 6000 ต่อ 6260 หรือ 6330 หรือ [email protected] และดูรายละเอียดการรับสมัครตำแหน่งต่าง ๆ ได้ตามประกาศที่แจ้งข้างต้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่านั้น

 • การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
 • 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2566
 • 2. รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Forms) เท่านั้น
 • >>> https://forms.gle/1mzTLNjQprUJxFvY9
 • 3. หากสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง จำเป็นต้องกรอกใบสมัครและส่งเอกสารแยกตามตำแหน่งงานนั้น ๆ
 • 4. ขอแจ้งงดรับไฟล์ใบสมัครทางอีเมล หรือ การยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์
 • 5. การสมัครจะสำเร็จและครบถ้วน เมื่อท่านได้รับอีเมลตอบกลับจาก Google Form นี้ หากไม่ได้รับอีเมลกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัครของท่านทันที


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!