บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 ตุลาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักข่าวไทย
 • จำนวน 4 อัตรา
 • ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศ บมจ. อสมท ที่ 110/2565 พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูล รับรองสำเนาและแนบเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศฯ
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 ตุลาคม 2565
 • ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mcot.net/category/ร่วมงานกับเรา

 • ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักข่าวไทย จำนวน 4 อัตรา

 • เจ้าหน้าที่บริหารคอนเทนต์ข่าว / เจ้าหน้าที่บริหารคอนเทนต์ข่าวอาวุโส กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายบรรณาธิการข่าว สำนักข่าวไทย สายงานผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
 • คุณสมบัติทั่วไป
 • มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารสื่อดิจิทัล สาขาการออกแบบกราฟิก สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาภาษาไทย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร ปี 3 หรือ ปี 5

 • ตำแหน่งโปรดิวเซอร์ / โปรดิวเซอร์อาวุโส กองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์ ฝ่ายบรรณาธิการข่าว สำนักข่าวไทย สายงานผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
 •  คุณสมบัติทั่วไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ
 •  ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับที่เกี่ยวข้องกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร ปี 3 หรือ ปี 5

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!