สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)


 • สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
 • (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เท่านั้น!)
 • * โดยผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯแล้ว สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567
 • ทางเว็บไซต์  https://job3.ocsc.go.th/
 • ท่านสามารถดูแผนดำเนินการสอบและขั้นตอนการสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ได้ตามภาพด้านล่างนี้
 • ** ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ทั้งหมด ได้ที่: https://job3.ocsc.go.th/ • ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th


 • สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
 • ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 67 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 9 เม.ย. 67 เวลา 24.00 น.
 • ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 • หัวข้อ “ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (Paper&Pencil) (เพิ่มเติม)” • สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งแผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


 •  สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งแผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567
 •  ท่านสามารถติดตามและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2567
 • ทั้งหมด ได้ที่: https://job3.ocsc.go.th/


 • สอบภาค ก. ปี 2567 กำลังจะมาแล้วว เตรียมตัวกันให้พร้อม
 •  โดยการ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567
 • (เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในวันสมัครสอบจริง)
 • ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam
 • ท่านสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 • ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567
 • *หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากและลดระยะเวลาในวันสมัครสอบจริงเท่านั้น ***ยังไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.***
 • ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งวันรับสมัครสอบให้ทราบในโอกาสต่อไป
 • 📍 โปรดติดตามประกาศและรายละเอียดการรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หรือ Facebook Page สำนักงาน ก.พ. 
 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจerror: Content is protected !!