สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่ 16 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่ 16 – 30 ตุลาคม 2563

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • กลุ่มงานบริการ
 • ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี
 • ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 • มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ
 •  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
 • แก้ไขปัญหาขัดข้องเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ

 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 297 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 4079
 •  ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!