Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร  – 1 กันยายน  2566

กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร  – 1 กันยายน  2566


 • ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
 • ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
 • เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 18000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 •  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิซาเศรษฐศาสตร์ หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร ณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  https://www.ocacartfund.go.th
 • และทางเว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย https:/www.ocac.go.th ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
 • เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18  สิงหาคม 2566  ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 ในวันและ เวลาราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!