กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / สมัคร – 14 มกราคม 2567


 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

 • ลักษณะงาน
  1. งานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป ลงทะเบียนรับ ส่ง เอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  กลั่นกรองและตรวจสอบหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบสารบรรณก่อนนำเสนอ จำแนกเอกสารและจัดเก็บ
  เอกสารหนังสือ ระเบียบ คำสั่ง มติ ตามระเบียบงานสารบรรณ จัดทำหนังสือราชการ ประสานงานในภารกิจของ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานสนับสนุนภารกิจผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตารางงาน การประชุม
  วาระงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำสรุปรายงาน สนับสนุนภารกิจการปฏิบัติราชการของ
  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
  3. งานสนับสนุนภารกิจดำเนินงานขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  4. งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  (1) สัญชาติไทย
 • (2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

 • การรับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถยื่น
 • (1) เอกสารแนะนำตัว (resume) ที่มีรูปถ่าย
 • (2) ระเบียนแสดงผลการศึกษา ส่งไปยัง
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2567
  ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์02-209-3557 ในวันและเวลาราชการ
 • วิธีการคัดเลือก
  พิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัคร และจะติดต่อเป็นรายบุคคลเพื่อคัดเลือกโดย
  วิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2567
  สถานที่สัมภาษณ์
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10
  ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!