กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online 18 – 24 เมษายน 2567


 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
 • สังกัด สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทนเดือนละ  18000 บาท

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเที่ยมกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบ เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • การสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dmsc.thaijobjob.com/
 • สมัครตั้งแต่ 5 – 24 เมษายน 2567


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!