สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนา หลายอตัรา ป.ตรี ทุกสาขา / สมัคร 10 – 18 มกราคม 2567


  • ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง

  • ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
  • เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง
  • ด้วยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างๆ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2567 เพื่อปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเมือง

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง สทบ. ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน  คุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!