สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง พนักงานอาลักษณ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง พนักงานตรวจพิสูจน์อักษร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง พนักงานประทับพระราชลัญจกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน  13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

 • การรับสมัคร 
 • สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!