สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 ธันวาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ชื่อตำแหน่ง : ผู้ชำนาญงาน – ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst)
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน คปภ.จำนวนที่เปิด : 1 วันที่ปิดรับสมัคร : 14/12/2565

 • ชื่อตำแหน่ง : ผู้ชำนาญงาน – ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มวิศวกรรมโครงสร้างระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (Network Engineer)
 • ฝ่าย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน คปภ.จำนวนที่เปิด : 1 วันที่ปิดรับสมัคร : 14/12/2565

 


 • ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ กลุ่มกำกับธุรกิจประกันชีวิต
 • ฝ่าย : สายกำกับธุรกิจและการลทุน สำนักงาน คปภ.จำนวนที่เปิด : 1วันที่ปิดรับสมัคร : 14/12/2565

 • ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์
 • ฝ่าย : สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ.จำนวนที่เปิด : 1วันที่ปิดรับสมัคร : 14/12/2565

 


 • ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส  กลุ่มนโยบายช่องทางการจำหน่าย
 • สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย สำนักงาน คปภ.จำนวนที่เปิด : 1วันที่ปิดรับสมัคร : 14/12/2565

 • วิธีการรับสมัคร 
 • ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกใบสมัครงานผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ สำนักงาน คปภ.  http://www.oic.or.th
 • ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565
 • ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ที่ E-mail:  [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2 – 5 1 5 – 3 9 9 5 – 9 ต่อ 5303 หรือ 5347 ในวันและเวลาทำการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!