กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรัฐศาสตร์ หรือ ทางภาษาอังกฤษ หรือทางภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี

 • การสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://qsds.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!