กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://opsmoac.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2563

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เลขที่ 14 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ตั้งแต่ 15 – 21 ตุลาคม 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!