สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี + / เงินเดือนสูงสด 27000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online บัดนี้ – 4 เมษายน  2567


  • ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน


  • ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
  • ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ ww.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com
  • ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 4 เมษายน  2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำนวน 30  บาท
  • ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2567


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!