สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท สมัคร 12- 26 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท สมัคร 12 – 26 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น
 • สังกัด สำนักงานนโยบายและแผนงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บริหารธุรกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่น ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

 • ตำแหน่ง นายทะเบียน ระดับต้น
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด แผนกทะเบียนและวัดผล
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือครุศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือ ทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

 • การรับสมัคร
 • สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catcthaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้
 • ตั้งแต่วันที่ 12- 26 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!