สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่  ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่  ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 15,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
    • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

  • การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถยืนเอกสารแนะน าตัว พร้อมแนบรูปถ่ายแล้วส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง [email protected]
  • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่  20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!