สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2563

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส่วนบริการทรัพย์หลุดจำนำ ฝ่ายบริการการเงิน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความสามารถในการพิมพ์ดีดหรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับการบันทึกข้อมูล

 • ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลีดิจิทัลและการตลาด
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนี้ได้

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร ชั้น 4 อาคาร 8 สํานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 ถึง 22 ตุลาคม 2563 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!