fbpx

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ป.ตรี หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ป.ตรี หลายอัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
 • จำนวน 20 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 • การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://nacc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://nacc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!