สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 19 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 19 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทาง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

 • ตำแหน่ง : ช่างทั่วไป
 • เงินเดือน : 11280 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 19  กรกฎาคม 2564   ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ตามขั้นตอนดังนี้  เปิดเว็บไซต์ www.krisdika.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชทั่วไป” หรือ https://krisdika.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!